صفحه اصلی > کتب منتشره > کتاب منتشره از سال 92 تا 95 

نام کتاب : مبانی باکتری شناسی( ویراست دوم)

تالیف: دکتر صدیقه جوادپور

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1395 

شابک:0-18-7710-600-978

قیمت: 140000 ریال

 

 

 نام کتاب: اصول گزارش نویسی در اورژانس پیش بیمارستانی

شرح تکمیل فرم گزارش مراقبت اورژانس 115

تالیف: دکتر مهدی لاله زاری، احمد حقیری دهبارز

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1395 

شابک: 7-06-7710-600-978

قیمت: 140000 ریال

 

نام کتاب: مقدمه ای بر تضمین کیفیت در مراقبت های سلامت

ترجمه: علی موصلی، زهرا مستانه، نسیم هاشمی

نوبت چاپ : اول

سال انتشار: 1395

شابک:1-11-7710-600-978

قیمت: 210000 ریال

 

 

 نام کتاب: راهنمای بالینی و حقوقی سقط

ویژه ارائه دهندگان خدمات سقط

گردآوری و ترجمه: دکتر نسیبه روزبه،فرزانه بنی هاشمی،

فاطمه دهدار زاده، دکتر علی علیزاده

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1395

شابک: 2-14-7710-600-978

قیمت: 180000 ریال

 

 

نام کتاب:سالنامه آماری 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی هرمزگان (دو جلد)

به کوشش:مرکز تدوین آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

علوم پزشکی هرمزگان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1394

شابک دوره:3-05-7710-600-978

شابک جلد اول:6-03-7710-600-978

شابک جلد دوم:3-04-7710-600-978

نام کتاب: از بندرعباس تا دارخوین

روایتی نو از رزمندگان هرمزگان در بهداری لشگر امام حسین(ع)

تالیف: دکتر مرتضی مساح

نوبت چاپ : اول

سال انتشار: 1395

شابک 3-17-7710-600-978

قیمت: 300000 ریال

نام کتاب : اصول و فنون مراقبت ها

مطابق با سرفصل دروس رشته فوریتهای پزشکی

قابل استفاده جهت دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی

گرداوری: اکبر شهبازی، محمد صادق گل وردی

نوبت چاپ : اول

سال انتشار: 1394

شابک: 4-07-7710-600-978

قیمت:180000 ریال

 

 

 نام کتاب: پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تالیف: دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده،دکتر نسرین داوری

سارا نیک صالحی، مهندس راشل قاسمی

نوبت چاپ : اول

سال انتشار:1394

شابک:8-12-7710-600-978

 

 

 

نام کتاب:مدیریت بحران در جوامع

(شاخصهای شرایط بحرانی و کاربرد
سیستم‌های اطلاعاتی در بحران)

تألیف:مهندس عبدالمجید تاجور و محمد دهقانی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1394

قيمت:150000 ريال

 

 

 نام کتاب: فرآیند و عملیات در تصفیه آب

تالیف: مهندس حمید رضا غفاری،دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ : اول

سال انتشار: 1394

شابک:2-01-7710-600-978

قیمت:180000 ریال

 

 

 

نام کتاب:سالنامه آماری 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی هرمزگان (دو جلد)

به کوشش:مرکز تدوین آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

علوم پزشکی هرمزگان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393

شابک دوره:0-7-94606-600-978
شابک جلد اول: 8-1-94606-600-978

شابک جلد دوم: 3-6-94606-600-978

 

 

 

نام کتاب : تصفیه شیرابه اماکن دفن پسماند شهری

تالیف: دکتر حمزه علی جمالی،دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ : اول

سال انتشار : 1394

شابک:4-10-7710-600-978

قیمت: 140000 ریال

 

نام کتاب:حل المسائل کاربردی مهندسی فاضلاب

تألیف:مهندس یدالله فخری و دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

 

سال انتشار:1393

شابک: 4-6-93455-600-978
قيمت:
120000 ريال

 

 

 

 نام کتاب: راهنمای عملی به کارگیری سیستم­های اطلاعات سلامت

(مبانی، فرآیند خرید و مدیریت پروژه)

تألیف: فرید خرمی، راحیل حسینی و ندا آذرمهر
نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 4-9 -94606-600-978

  قيمت: 90000 ريال

 

 

نام کتاب: زایمان در منزل

تألیف:فاطمه دبیری،عارفه شاهی، آزیتا کامجو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393

شابک: 9-1-93455-600-978

 قيمت: 70000 ريال

 

   نام کتاب: مبانی فیزیولوژی حشرات

ترجمه: دکتر موسی سلیمانی احمدی، فاطمه پوراحمد گربندی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393

شابک: 6-2-93455-600-978

قيمت: 100000 ريال

 

نام کتاب: تصفیه فاضلابهای صنعتی (جلد اول)

تألیف: دکتر حمزه علی جمالی، دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شماره شابک: (شابک دوره):5-2- 94606- 600 978

(شابک جلد اول): 9-4- 94606- 600 978

قيمت: 170000 ريال

 

   نام کتاب: تصفیه فاضلابهای صنعتی (جلد دوم)

تألیف: دکتر حمزه علی جمالی، دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شماره شابک: (شابک دوره):5-2- 94606- 600 978

(شابک جلد اول): 2-3- 94606- 600 978

  قيمت: 180000 ريال

 

 

نام کتاب: Browse

گردآوری: افسون پیروزان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 1-0-94606-600-978                         

قيمت: 100000 ريال

 

 

 نام کتاب: برنامه استراتژیک مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تالیف: دکتر شهرام توفیقی، دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده، کبری کهنوجی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک5-00-7710-600-978

 

 

نام کتاب: درمان اورژانسهای تالاسمی

ترجمه: دکتر محمدعلی مولوی، مدینه زادصیادان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 2-38-6933-600-978

قيمت: 55000 ريال

 

نام کتاب: بروسلوز در یک نگاه

گردآوری: دکتر صدیقه جوادپور، مجید اسلامی، معراج طباطبایی،

امیرسالک فرخی، علیرضا نجفی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 1-7-93455-600-978

 قيمت: 70000 ريال

نام کتاب: فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان

تألیف: نرجس میرابوطالبی زواره

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شماره شابک: 1-19-6933-600-978

 قيمت: 90000 ريال

 

 

نام کتاب: کتابچه آموزشی بیماری کم خونی داسی شکل

ترجمه: دکتر محمدعلی مولوی، مدینه زادصیادان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 0-58-6933- 600   978

قيمت: 70000 ريال

 

نام کتاب: راهی به سوی زندگی (توصیه­های علمی برای
مادران باردار)

تألیف: دکتر مینو رجایی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شماره شابک: 1-35-6933-600-978 

قيمت:250000 ريال

 

نام کتاب: چکیده اطلس رنگی ژنتیک

ترجمه و تلخیص: دکتر ماندانا حسن زاد، دکتر سید حمید جمال الدینی
دکتر عبدالعظیم نجاتی­زاده، دکتر محمد شکاری

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 4-18-6933-600-978

قيمت: 300000 ريال

 

 

نام کتاب: جراحی قلب باز (راهنمای بیماران برای آمادگی پیش
از عمل و زندگی پس از عمل)

تألیف: دکتر حسین منتظر قائم
نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 7-5-93455-600-978

 

قيمت: 120000 ريال

 

 

   نام کتاب: درسنامه جامع SNOMED-CT

گردآوری: زهرا مستانه

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 2-0-93455-600-978

قيمت: 70000 ريال

 

 

نام کتاب:سالنامه آماری 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی هرمزگان (جلد یک)

به کوشش:مرکز تدوین آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393
شابک دوره:0-7-94606-600-978
شابک جلد اول: 8-1-94606-600-978

 

 

نام کتاب:سالنامه آماری 1391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی هرمزگان (جلد دو)

به کوشش:مرکز تدوین آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393
شابک دوره:0-7-94606-600-978
شابک جلد دوم: 3-6-94606-600-978

 

نام کتاب:حل المسائل کاربردی مهندسی فاضلاب

تألیف:مهندس یدالله فخری و دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

 

سال انتشار:1393

شابک: 4-6-93455-600-978
قيمت:
120000 ريال

 

 

 

 

نام کتاب: Survival English for primary schools

گردآوري: افسون پيروزان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 5-6-94606-600-978

قيمت: 170000 ريال


 

 

نام کتاب: مبانی فیزیولوژی حشرات

ترجمه: دکتر موسی سلیمانی احمدی، فاطمه پوراحمد گربندی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393

شابک: 6-2-93455-600-978

قيمت: 100000 ريال

 

 

 

   نام کتاب: زایمان در منزل

تألیف:فاطمه دبیری،عارفه شاهی]آزیتا کامجو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393

شابک: 9-1-93455-600-978

 قيمت: 70000 ريال

 
 

نام کتاب: تصفیه فاضلابهای صنعتی (جلد اول)

تألیف: دکتر حمزه علی جمالی، دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک دوره : 5-2- 94606- 600 978

شابک جلد اول : 9-4- 94606- 600 978

قیمت : 170000 ریال

نام کتاب: تصفیه فاضلابهای صنعتی (جلد دوم)

تألیف: دکتر حمزه علی جمالی، دکتر کاووس دیندارلو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک دوره :5-2- 94606- 600 978

شابک جلد دوم:  2-3- 94606- 600 978

قیمت: 180000 ريال

 

 نام کتاب: بروسلوز در یک نگاه

گردآوری: دکتر صدیقه جوادپور، مجید اسلامی، معراج طباطبایی، امیرسالک فرخی، علیرضا نجفی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 1-7-93455-600-978

قيمت: 70000 ريال


 

نام كتاب: برنامه استراتژيك مراكز تحقيقاتي دانشگاه

علوم پزشكي هرمزگان

تأليف: دكتر شهرام توفيقي، دكتر عبدالعظيم نجاتيزاده و

كبري كهنوجي

با همكاري: رؤسا و كارشناسان مراكز تحقيقاتي دانشگاه

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

 
 

 

نام کتاب: درمان اورژانسهای تالاسمی

ترجمه: دکتر محمدعلی مولوی، مدینه زادصیادان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 2-38-6933-600-978

قيمت: 55000 ريال


 

 

 

نام کتاب: Browse

گردآوری: افسون پیروزان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک:1-0-94606-600-978

قيمت: 100000 ريال

 

 

نام کتاب: فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان

مولف : نرجس میرابوطالبی زواره

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شماره شابک: 1-19-6933-600-978

 قیمت: 90000 ريال

 

 

 

نام کتاب: کتابچه آموزشی بیماری کم خونی داسی شکل

ترجمه: دکتر محمدعلی مولوی، مدینه زادصیادان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1393

شابک: 0-58-6933- 600   978

قيمت: 70000 ريال

 

 

 

نام کتاب: راهی به سوی زندگی (توصیه­های علمی برای
مادران باردار)

تألیف: دکتر مینو رجایی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شماره شابک: 1-35-6933-600-978 

قيمت:250000 ريال


 

 

 

نام كتاب: چكيده اطلس رنگي ژنتيك

ترجمه و تلخيص: دكتر ماندانا حسن زاد، دكتر سيد حميد جمال الديني،

دكتر عبدالعظيم نجاتيزاده و دكتر محمد شكاري

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

978-600-6933-18- شابك: 4

قيمت: 300000 ريال

 

 نام کتاب: جراحی قلب باز

(راهنمای بیماران برای آمادگی پیش از عمل و زندگی پس از عمل)

تألیف: دکتر حسین منتظر قائم
نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 7-5-93455-600-978

قيمت: 120000 ريال


 

 

 

نام کتاب: درسنامه جامع SNOMED-CT

گردآوری: زهرا مستانه

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 2-0-93455-600-978

قيمت: 70000 ريال