صفحه اصلی > تماس با ما 

آَدرس :هرمزگان،بندرعباس،بلوار جمهوری اسلامی، ضلع شرقی مجتمع درمانی آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم،معاونت تحقیقات و فناوری،واحد انتشارات

کد پستی:791453838

شماره تماس:07633337192

شماره تلفکس:07633337192

پست الکترونیک:entesharat.hums@yahoo.com