صفحه اصلی > تعاریف 

arm1                           

arm1                         « تعاریف »                                                   

 

 

اثر: منظور از اثر هرگونه تالیفات ،ترجمه ،تصنیف ،گردآوری ،تنظیم ،تحشیه،تصحیح متون که قابل چاپ و نشر باشد.

-          تالیف : به آفرینش فکری یک کتاب یا جزوه در موضوعی خاص گویند که در نوشتن آن از دانش و تجربیات نویسنده هم استفاده شده باشد.

-          ترجمه : برگرداندن کامل یک کتاب یا جزوه از زبان نوشته شده آن به زبانی دیگر را گویند.

-          گردآوری : تدوین و تهیه مطالب منتشر شده از منابع گوناگون برای عرضه در قالب مناسب آن

 

صاحب اثر : منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که اثر را به یکی از شکل های تالیف ، ترجمه ، تصنیف ، گردآوری ، تنظیم ، تحشیه، تصحیح متون ارائه کند.

درسنامه: کتابی است که شورای آموزشی دانشکده‌های در دانشگاه برای آموزشی دانشجویان رشته‌ای خاص آن را تصویب کرده و امتحانات دانشجویان براساس آن انجام می‌گیرد.

 

کتاب کمک درسی : کتابهایی که استاد و دانشجو را در رشته های مختلف تحصیلی یاری می دهد.

ضوابط نشر: به کلیه مقررات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی و اخلاقی و الزاماتی که هر اثر بایستی داشته باشد می‌گویند و شامل ضوابط انتشار، رعایت حدود قانونی حوزه نشر در کشور ایران و مصوبات شورای انتشارات دانشگاه می‌باشد.

ناشر: مؤسسه‌ای حقوقی و صلاحیتدار برای انتشار که مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.

شابك:  (شماره‌ استاندارد بين‌المللي كتاب) است كه ترجمه شده‌ي عبارت«International Standard Book Number» مي‌باشد و به اختصار ISBN خوانده مي‌شود.شابک عبارت است از يك نظام بين‌المللي شماره‌گذاري که کشور ناشر عنوان و ویرایش خاصی از اثر را مشخص می‌کند.

فیپا (فهرستنويسي پيش از انتشار) : فیپا عبارت است از فهرستنويسي پیش از چاپ کتاب توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و درج آن در صفحه شناسنامه كتاب.

مجوز چاپ: صدور  اجازه چاپ برای هرعنوان کتاب پس از کارشناسی آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

قطع کتاب : قطع کتاب نشان‌دهنده تعداد دفعات تاشدن کاغذ در چاپخانه است که منجر به تشکیل ورق‌های کتاب می‌شود. به‌طور مثال کاغذ دوورقی با چهار صفحه در قطع رحلی، چهارورقی با هشت صفحه در قطع وزیری، و هشت‌ورقی با شانزده صفحه در قطع رقعی برابر است.

 

 انواع قطع کتاب

قطع وزیری : ابعاد آن از 20×13تا 26×20 سانتی‌متر متغیر است.

-          وزیری کوچک : به طول و عرض 20 ×13

-          وزیری متوسط : به طول و عرض 5/23×16

-          وزیری بزرگ : 26 ×20

قطع رقعی: اندازه قطعی است به طول و عرض تقریبی 5/21×5/14سانتی‌متر.

قطع جیبی: اندازه قطعی است  با ابعاد ۱۱×۵/۱۶ سانتیمتر

قطع خشتی: اندازه قطعی است با ابعاد 21×17 سانتیمتر

قطع جانمازی: اندازه قطعی است به طول و عرض تقریبی 12×8 سانتی‌متر.

قطع رحلی:

-رحلی کوچک: طول ۴۲، عرض ۲۷ سانتی‌متر.
-
رحلی متوسط: طول ۵۰، عرض ۳۰ سانتی‌متر.
-
رحلی بزرگ: طول ۶۰، عرض ۳۰ سانتی‌متر.

قطع سلطانی( تیموری(  : اندازه قطعی است به طول و عرض تقریبی 40×30سانتی‌متر.

قطع بغلی : به طول و عرض 6×4 سانتیمتر

قطع ربعی (یک چهارم ) : به طول و عرض 19×12 سانتیمتر

قطع نیم ربعی (یک هشتم): به طول و عرض 18×10 سانتیمتر