صفحه اصلی > اعضای شورای انتشارات 

 

 

 

 

 

شورای انتشارات


شورای  انتشارات متشکل از 11 نفر از اساتید دانشگاه است که بر اساس تخصص و تجربه از رشته های مختلف برگزیده شده اند.  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (رئیس انتشارات) ، دو  نفر از اساتید به عنوان مدیر مسئول  و دبیر انتشارات و دیگر اساتید به عنوان عضو شورا فعالیت دارند.یکی از وظایف مهم این شورا  برگزاری جلسات به صورت منظم می باشد. چاپ و نشر کتاب  بر اساس مصوبات شورا صورت می گیرد.

اعضای شورای انتشارات

   دکتر تیمور آقا ملائی ( رئیس شورا)

   دکتر عليرضا مويدي (مدير مسئول انتشارات دانشگاه)

   دکترنادر عالیشان کرمی ( عضو شورا)

   دکتر صدیقه جوادپور (عضو شورا)

   دکتر مهران شاهی (عضو شورا)

   دکتر حمید رضا سامی مقام ( عضو شورا)

   دکتر مينو رجايي (عضو شورا)

   دکتر محمود خیاطیان (عضو شورا)

   دکتر شهرام زارع (عضو شورا)

         دکتر نپتون سلطانی (عضو شورا)

         مهندس عبدالحمید تاجور(عضو شورا)