• نظری به تاریخ و اخلاق پزشکی
  تازه های نشر

 • Browse
  تازه های نشر

 • مبانی باکتری شناسی
  تازه های نشر

 • مقدمه ای بر تضمین کیفیت در مراقبت های سلامت
  تازه های نشر

 • راهنمای بالینی و حقوقی سقط
  تازه های نشر

         لینکهای مفید  

معرفی:

انتشارات یکی از واحدهای زیر مجموعه ی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری است که تحت نظارت شورای  انتشارات فعالیت دارد. این واحد با هدف چاپ و انتشارآثار تالیف ، گردآوری یا  ترجمه شده اساتید از سال 1382 فعالیت خود را آغاز نموده است.

شرح وظایف:

برگزاري شوراي انتشارات؛

دريافت اثر از صاحبان آثار؛

بررسي و طرح آثار در شوراي انتشارات؛

ارسال آثار جهت داوري؛

دريافت نتايج داوري و اطلاع رساني به صاحبان آثار؛

صفحه آرايي كتاب؛

نسخه پردازي؛

پيگيري امور مربوط به دريافت شابك، فيپا از سازمان اسناد و كتابخانه ملي ؛

پيگيري امور مربوط به دريافت مجوز كتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛

پيگيري امور مربوط به چاپ كتاب و هماهنگي با بخشهاي فني .